Rap op Stap
met de Tielse Orthopaeden

 

 

  Ziekenhuis Rivierenland Tiel

  Pres.Kennedylaan 1

  4002 WP Tiel

  contact

 

 

Rap op Stap

 

Wat is Rap op Stap?

Rap op Stap omvat behandelingsprotocollen die een optimale revalidatie beogen na een orthopedische behandeling.

Ons motto is: een goed geïnformeerde en voorbereide patiënt herstelt sneller en beter na een operatie met minder complicaties.

Een nieuwe heup- of knieoperatie is een ingrijpende gebeurtenis. Een voorspoedig herstel wordt bevorderd door goede voorlichting en degelijke revalidatie. Door bepaalde onderdelen daarvan door patiënten gezamenlijk te laten doen verloopt het herstel beter. Het programma, dat al vanaf 2001 loopt in Tiel, heet Rap op Stap.

Voor zover mogelijk lopen de programma's parallel voor mensen die een heup- danwel een knieprothese krijgen.

Nadat u met uw orthopeed de beslissing genomen heeft tot een prothese-operatie ziet uw programma in het kort er als volgt uit:

  •   voorlichting over de ingreep door de orthopedieconsulente
  •   bezoek aan het pre-operatieve spreekuur (POS), lichamelijke evaluatie
  •   bezoek aan de afdeling opname
  •   groepsvoorlichting Rap op Stap
  •   opname en operatie
  •   daags na de operatie start fysiotherapie en röntgenfoto
  •   ontslag uit het ziekenhuis met fysio-overdracht, + 4-7 dagen na de ingreep
  •   policontrole 2 weken na de operatie bij de consulente
  •   policontrole 8 weken na de operatie met röntgenfoto en ontslag behandeling