Rap op Stap
met de Tielse Orthopaeden

 

 

  Ziekenhuis Rivierenland Tiel

  Pres.Kennedylaan 1

  4002 WP Tiel

  contact

 

 

Orthopedie Consulent

De Orthopedie Consulent is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over uw behandeling, het verblijf in het ziekenhuis en de nazorg. Ziekenhuis Rivierenland Tiel heeft twee orthopedie consulenten in dienst. Zij vormen samen een team dat over een brede ervaring beschikt op orthopedisch gebied.

De consulenten zijn: mw. C. (Claudia) van der Wielen (links) en mw. L. (Lidia) van Hermelen (rechts)

Hun hoofdtaken zijn

  • Patiëntenvoorlichting

De consulent geeft aanvullende informatie over diagnose, behandeling, mogelijke complicaties en nabehandeling. Zij fungeert als vraagbaak voor u en uw naasten.

  • Verpleegkundig spreekuur

Tijdens uw controle zal de consulent de wondinspectie verzorgen. Tevens bespreekt zij de periode na de operatie met u door. Zij legt haar bevindingen vast in uw dossier. Bij problemen neemt de consulent direct contact op met de orthopeed.

Bereikbaarheid