Rap op Stap
met de Tielse Orthopaeden

 

 

  Ziekenhuis Rivierenland Tiel

  Pres.Kennedylaan 1

  4002 WP Tiel

  contact

 

 

Dr Paul E. Zollinger (1961)

Per januari 2001 is de heer Zollinger toegetreden tot de maatschap Tielse Orthopaeden. Na in 1990 cum laude zijn artsbul te hebben behaald aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft hij de orthopedie opleiding gevolgd in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en resp. Ziekenhuis Leyenburg en het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag. Gedurende de opleiding volgde hij bovendien stages in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt en het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.


Registratie als orthopedisch chirurg vond plaats per 31-12-1999. Gedurende 2000 heeft hij gewerkt als chef de clinique in de Reinier de Graaf Groep te Delft en Voorburg. Zollinger is recent lid geworden van de beroepsbelangencommissie van de NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging). Hij gaf leiding aan een multicenterstudie naar preventie van dystrofie (CRPS) bij polsfracturen. Zijn wetenschappelijk werk omvat verder prothese-operaties aan het duimzadelgewricht met de zgn. Roseland prothese. Tiel is hierbij een learning centre. Hij toonde aan dat vitamine C ook bij Roseland prothese implantaties de incidentie van CRPS verkleint. Deze studies vormden de basis voor zijn promotie in 2008, zie ook zijn eigen webpagina.

Tot zijn huidige aandachtsgebieden behoren:

  • heup- en knieprothesen
  • knierevisiechirurgie
  • duimzadelgewricht prothesen
  • kinderorthopedie
  • artroscopische chirurgie
  • traumatologie


Wetenschappelijke publicaties van zijn hand:
R.S.G.M. Perez, P.E. Zollinger, P.U. Dijkstra, I.L Thomassen- Hilgersom, W.W.A. Zuurmond, C.J.G.M. Rosenbrand en J.H.B. Geertzen. Richtlijn ‘Complex regionaal pijnsyndroom type I’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2007; 151 (30); 1674-9.


P.E. Zollinger Late reconstruction of a traumatic trapeziometacarpal dislocation with a semi-constrained prosthesis; a case report. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2007;33:648-50.


P.E. Zollinger, MD, W.E. Tuinebreijer, MD, PhD, MSc, MA, R.S. Breederveld, MD, PhD and R.W. Kreis, MD, PhD Can Vitamin C Prevent Complex Regional Pain Syndrome in Patients with Wrist Fractures? A Randomized, Controlled, Multicenter Dose-Response Study. Publicatie JBJS


P.E. Zollinger, W.E. Tuinebreijer, R.W. Kreis en R.S. Breederveld: Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na gebruik van vitamine C; voorkomen beter dan genezen. In: Posttraumatische dystrofie, uitgave van Symposiumcommissie Chirurgie Nederland, 1998 ISBN 90-800231-4-0


P.E. Zollinger, W.E. Tuinebreijer, R.W. Kreis and R.S. Breederveld: Effect of vitamin C on frequency of reflex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomised trial. The Lancet 1999; 354: 2025-28


P.E. Zollinger, M.W. Wessels, J.W. Wladimiroff and A.F.M. Diepstraten: Prenatal ultrasonographic diagnosis of posteromedial bowing of the leg two case reports. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2000; 15: 150-3


P.E. Zollinger, W.E. Tuinebreijer, R.W. Kreis en R.S. Breederveld: Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na profylactische toediening van vitamine C. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2000; 144(34):1631-34


F.W.M. Faber, P.E. Zollinger, G.J. Kleinrensink, L. Damen, P.G.H. Mulder, H.J. stam, C.J. Snijders and J.A.N. Verhaar: Quantification of first tarsometatarsal joint stiffness in hallux valgus patients. Clinical Biomechanics 16 (2001) 714-16


P.E. Zollinger, R.W. Kreis, R.S. Breederveld en W.E. Tuinebreijer: Lagere frequentie van complex regionaal pijnsyndroom type I na profylactische toediening van vitamine C bij conservatief behandelde polsfracturen. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Maart 2002, 9e jaargang, nr.1; blz 5-11


P.E. Zollinger: Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na profylactische toediening van vitamine C. In dit Verband, April 2002, Jaargang 12, nr.1 ; blz 21–24.